Beciul Domnesc by Disenate

Autori

arh. Javier Menenedez
arh. Alexandra Ursan
simulari 3D – arh. Cristina Stanciu
redactare prezentare – arh. Cosmin Vlad,
verificare proiect – Architect Service

Colaboratori

Proiect structura: ing. Vasile Jurache
Expert verificator atestat MC RUR: arh. Doina-Mihaela Bubulete
Relevee si studiu istoric: B.I.A. Roxana Catrinel Stoica
Executant general: S.C. Medcons Instal S.A.
Manager de proiect: ing. Dan Ionescu
Organizare santier: Calin Ungureanu
Confectii metalice: S.C. Conf Binale Impex S.R.L., Aquajet S.R.L. ing. Cristian Ghergu
Mesteri invelitoare sindrila: S.C. Ambis S.R.L.
Mobilier executie: S.C. Disenate Design Interior S.R.L. ing. Gabriela Vilsanescu
Proiect peisagistica: arh. Ignacio Bartolome

Publicat

Descrierea autorului

Comentariul autorului:

Având o istorie îndelungată și constituindu-se într-un reper pentru viticultura din România, ansamblul de clădiri ”Beciul Domnesc”din localitatea Odobești a beneficiat de o intervenție masivă avînd ca scop punerea în valoare a complexului și integrarea acestuia în circuitul turistic.
Complexul este compus în principal din 3 elemente:
– Beciul, monument istoric de clasa A, este o construcție subterană la care se accede prin intermediul unui gârlici
– Crama, o construcție cu rol de servire (spații degustare, bar, spații administrative și anexe) ce este dezvoltată pe parter și care este amplasată deasupra beciului
– Casa oaspeți, un corp pentru cazare ce beneficiaza și de un spatiu de zi (living room, dining room, bucatarie, anexe), în regim de înălțime de P+1E. În același volum a fost amenajat un muzeu care conservă utilajele originale pentru producerea vinului și care funcționează și ca un spațiu pentru proiecții video.
S-a urmărit conservarea intactă a beciului, intervențiile rezumându-se la punerea în valoare a spațiului dramatic printr-o iluminare scenografică, precum și la unele accesorii functionale minimaliste. Poarta de acces din lemn sculptat a fost restaurată.
Remodelarea corpurilor supraterane a urmărit conservarea elementelor valoroase, acolo unde a fost cazul și integrarea acestora într-un limbaj arhitectural contemporan. Astfel, la Cramă s-a menținut silueta clădirii generată de volumetria împărțită în 3 registre orizontale. Acoperișul din șindrilă a fost restaurat.
În cazul Casei de oaspeți s-a optat pentru remodelarea integrală a fațadelor într-o manieră contemporană neutră, considerându-se că originalul de dată recentă nu prezenta o valoare deosebită. S-a optat pentru evidențierea nivelurilor în două registre orizontale, cel superior din tabla fălțuită continuându-se cu învelitoarea. Volumul acoperit în două ape, maniera de tratare a golurilor și raportul dintre plin și gol fac referire la arhitectura tradițională (corpul Cramă) pentru o armonizare optimă.
Amenajările interioare pentru cele două corpuri supraterane au constat în recompartimentarea spațiilor în funcție de nevoile funcționale. Prin dimensionarea acestora, precum și prin finisajele utilizate, s-a urmărit realizarea unui nivel înalt de confort și a unei prestanțe în acord cu semnificația și importanța obiectivului.
Finisajele utilizate sunt carecterizate de simplitate și culori neutre. Porțiuni din zidăria originală decopertată au fost expuse ca mărturii ale trecutului și evidențiate printr-o iluminare indirectă.
O atenție deosebită a fost acordată amenajărilor exterioare. Platforma pe care sunt amplasate clădirile a fost organizată pe baza unei trame ortogonale într-o alternanță de zone de paviment din granit fiamat și spații verzi. Gazonul și vegetația joasă au urmărit accentuarea vectorului compozitional orizontal ce caracterizează de altfel întregul ansamblu.